G-1SB1KV1D8X

Hoe kwets je een patient?

Een armamputatie heb ik nog niet eerder gehad. Ik lees de verwijzing van de arts-assistent orthopedie: “Tumor humerus re, graag revalidatie”. Voor mij als arts-assistent revalidatie een standaardverhaal. Ik doe …

Nóg een klacht? Really…

Je kijkt met een schuin oog op de klok. 30 minuten uitloop. Die pauze kan je óók wel vergeten. Hopelijk brengt je assisente dadelijk een kop koffie, want de volgende …